СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТИ

Системата е предназначена за дистанционно инкасиране на игрални автомати от всякакъв тип, свързани в локална мрежа към някоя от джакпот системите, произведени от Проксима-3. Това дава възможност на организаторите да проследяват лесно финансовото състояние на залата, облекчава работата на персонала и намалява риска от допускане на грешки.

МОДУЛ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И БОНУСИРАНЕ НА ИГРАЧИ

 •  Проследява играта на всеки един играч в игралната зала посредством индивидуален клиентски ключ;
 •  Дава възможност за изготвяне на отчети и справки за всеки един играч;
 •  Организира бонус награди за всеки играч или група от играчи:
 •  VIP bonus;
 •  Bonus points;
 •  Индивидуални бонус с и без участието на клиента;
 •  Scratch bonus;
 •  Персонализирате настройките на клиентския терминал;

ОТЧЕТЕН МОДУЛ

 • Изготвяне на дневен и месечен отчет според изискванията на Държавна комисия по хазарта (ДКХ);
 • Дистанционно инкасиране, събиране и обработка на статистическа информация за игрални автомати от всякакъв тип чрез интернет:
  • автоматично отчитане на игрални автомати свързани по SAS;
  • ръчно отчитане на игрални автомати без SAS;
 • Проверка на сумата от банкноти в игралните автомати;
 • Изготвяне на други отчети:
  • за приключване смяната на крупиетата;
  • други отчети според индивидуалните изисквания на потребителя;
 • Преглед и разпечатване на изготвените отчети;
 • Конфигуриране и наблюдение на игралните автомати в залата и техните броячи (IN, OUT, BILLS, BET, WIN, GAMES);
 • Разделяне на игралните автомати на групи;

МЕНИДЖЪРСКИ МОДУЛ

Улеснява мениджърския екип в ефективното управление на игралните съоръжения в казиното.

 • Статистическа обработка на информацията от игралните автомати;
 • Изготвяне за отделните машини или групи от машини на графики за:
  • отделни параметри (IN, OUT, BILLS, BET, WIN, GAMES);
  • резултат (IN – OUT);
  • процент възвращаемост (WIN / BET);
  • среден залог (BET / GAMES);
 • Преглед и разпечатване на изготвените графики;