Режим Double Up

След всяка игра с печалба, играчът може да избере режим на удвояване. Преди да е направен първият опит за удвояване, играчът може да избере желаната игра за удвояване:

RED OR BLACK

Играчът трябва да познае цвета на картата и играта продължава до първия неуспешен опит или достигане на лимита за удвояване.

  • възможност за подсказване;
  • показване на последните 7 карти;
  • разделяне на печалбата на две

PYRAMID

Играчът трябва да познае цвета на картата и играта продължава до първия неуспешен опит или достигане на върха на пирамидата.

  • възможност за подсказване;
  • показване на последните 7 карти;
  • разделяне на печалбата на две

BEAT THE DEALER

Играчът трябва да изтегли карта по-голяма от тази на дилъра и играта продължава до първия неуспешен опит или достигане на лимита за удвояване.

  • показване на последните 7 карти;
  • разделяне на печалбата на две